Uvjeti i odredbe

Pažljivo pročitajte naše uvjete i odredbe.

Ovi Uvjeti (“Uvjeti”) obuhvaćaju upotrebu naših CVmaker BV (“naših”, “naše”, “mi”) internetskih usluga (“usluge”) koje se pružaju putem naše web stranice https://www.cvmaker.hr/ (“web stranica”). Smatra se da je pojedinac koji koristi naše usluge (“vi”, “vaše”) prihvatio ove Uvjete korištenjem usluga ili nastavkom korištenja usluga nakon što je obaviješten o promjeni ovih Uvjeta.

Članak 1. Općenito

 1. Molimo vas da pažljivo pročitate ove uvjete prije nego što počnete koristiti naše usluge.

 2. Vaša je odgovornost provjeriti jesu li vaš preglednik i uređaj kompatibilni s našim uslugama. Naše usluge nećete moći koristiti putem nekompatibilnog internetskog preglednika ili uređaja.

Članak 2. Vaš račun

 1. Kada prvi put koristite naše usluge, račun se automatski kreira koristeći podatke koje ste nam dali (“račun”). Uslugama možete pristupiti samo prijavom na svoj račun.

 2. Slažete se da ćete vi biti isključivo odgovorni za sve aktivnosti koje se odvijaju na vašem računu i slažete se da ćete održavati sigurnost i tajnost vaše lozinke.

 3. Ne smijete dopustiti da treća osoba pristupi vašem računu i odmah ćete nas obavijestiti o bilo kakvoj sigurnosnoj povredi ili neovlaštenoj upotrebi vašeg računa koje ste postali svjesni.

 4. Potvrđujete da su svi podaci navedeni pod vašim računom točni i potpuni (uključujući podatke za plaćanje).

Članak 3. Usluge

 1. Uzimajući u obzir vaše pravodobno plaćanje naših naknada kako je navedeno u članku 8. niže u tekstu (“naknade”), dopuštamo vam korištenje naših usluga u skladu s ovim Uvjetima.

 2. Ako ne platite svoje naknade na vrijeme, možemo vam i dalje dopustiti pristup uslugama i naplatiti vam iste. Međutim, to neće predstavljati naše odricanje u vezi s vašim kršenjem ovih uvjeta jer niste pravovremeno platili naše naknade, niti će utjecati na naša prava da od vas namirimo plaćanje sukladno ovim Uvjetima.

 3. Bit će vam dodijeljena neekskluzivna, neprenosiva, nejavna i opoziva licenca za korištenje našeg softvera kao dijela usluga (“platforma”).

 4. Platforma je licencirana, a ne prodana vama i mi zadržavamo sva prava na platformu koja vam nisu izričito dodijeljena prema ovim Uvjetima. Ova vam licenca ne daje nikakva prava i ne smijete:

 5. Zaobići ili preskočiti bilo koji oblik tehnološke zaštite na ili u vezi s platformom ili uslugama;

 6. Rastavljati, dekompilirati, dešifrirati, hakirati, oponašati, iskorištavati ili podvrgnuti reverznom inženjeringu platformu ili bilo koje druge aspekte usluga koji su uključeni u usluge ili dostupni putem njih, osim i samo u mjeri u kojoj je to izričito dopušteno primjenjivim zakonom o autorskim pravima;

 7. Objavljivati, kopirati, iznajmljivati, zakupiti, prodati, izvoziti, uvoziti, distribuirati ili posuđivati platformu ili usluge;

 8. Prenositi platformu, bilo koju softversku licencu ili bilo kakva prava na pristup uslugama ili njihovo korištenje; ili

 9. Koristiti usluge na bilo koji neovlašteni način (uključujući i kršenje Uvjeta) ili na bilo koji način koji bi mogao ometati nekoga drugoga da ih koristi.

 10. Možemo suspendirati, ukinuti, povući ili ograničiti vaša prava na korištenje platforme ili usluga u bilo kojem trenutku bez ikakvih penala ili kazne kako bismo zaštitili naše legitimne poslovne interese.

 11. Iako ćemo poduzeti razumne napore kako bismo osigurali da su usluge dostupne u svakom trenutku, prekidi rada, zastoji, smetnje ili kvarovi u usluzi mogu se dogoditi s vremena vrijeme, a vi prihvaćate da mi nećemo biti odgovorni za takve pojave, kako god da nastanu.

 12. Prihvaćate da u bilo kojem trenutku možemo provesti ili pokrenuti najavljeno ili nenajavljeno održavanje naših usluga što može utjecati na dostupnost usluge. Možda ćete također morati preuzeti ažuriranja kako bismo osigurali isporuku naših usluga.

Članak 4. Vaše korištenje usluga

 1. Osim ako izričito ne navedemo drugačije u našem opisu usluge, ne pregledavamo, ne kontroliramo, ne uređujemo i ne nadziremo vaše korištenje usluge ili bilo koje dokumente koji proizlaze iz vašeg korištenja usluga (“dokumenti”).

 2. Prihvaćate da nemamo kontrolu nad kvalitetom, točnošću, pouzdanošću, iskrenošću ili integritetom bilo kojih dokumenata nastalih vašim korištenjem usluga.

 3. Ne možemo jamčiti da će vaše korištenja usluga povećati vaše šanse, izglede ili sposobnosti u vezi s dobivanjem posla ili zaposlenja.

Članak 5. Promjene usluga

 1. Bez ograničenja na bilo koje usluge koje možemo uvesti, izmijeniti ili ukloniti, naše usluge uključuju:
 2. Kreiranje CV-ova i motivacijskih pisama;
 3. Izradu CV-ova; i/ili
 4. Optimiziranje CV-ova.
 5. Možemo izmijeniti bilo koju od naših usluga kako bi:
 6. Odražavale promjene relevantnih zakona i regulatornih zahtjeva;
 7. Implementirali tehničke prilagodbe i poboljšanja, na primjer, uveli nove funkcionalnosti u naše usluge; i/ili
 8. Odražavale promjene u našem poslovanju.

Članak 6. Vaš sadržaj

 1. Kada koristite usluge možete pohranjivati, preuzimati i dijeliti sadržaj koji kreirate (“vaš sadržaj”). Kako bismo izbjegli svaku zabunu ili dvojbu, vaš sadržaj se odnosi samo na sadržaj koji kreirate, a ne niti na jedan oblik sadržaja koji postoji kao dio usluga, a što je obuhvaćeno člankom 9.

 2. Ne polažemo pravo vlasništva nad vašim sadržajem. Vaš sadržaj ostaje vaš sadržaj i vi ste za njega odgovorni. Ovime nas u potpunosti oslobađate svake odgovornosti u vezi s vašim sadržajem.

 3. Prijenosom odnosno učitavanjem vašeg sadržaja vi automatski i neopozivo:

 4. dodjeljujete nam svjetsku, trajnu, prenosivu, besplatnu licencu bez plaćanja autorske naknade, uz pravo podlicenciranja za korištenje, kopiranje, modificiranje, stvaranje izvedenih djela, distribuciju, javno prikazivanje i bilo koje drugo iskorištavanje vašeg sadržaja u svim oblicima i distribucijskim kanalima koji su trenutno poznati ili će u budućnosti biti razvijeni, bez daljnje obavijesti ili vašeg pristanka i bez uvjeta plaćanja vama ili bilo kojoj drugoj osobi ili subjektu;

 5. odričete se svih moralnih prava na vaš sadržaj koja bi vam mogla biti dostupna u bilo kojem dijelu svijeta i potvrđujete da takva prava neće biti iskorištena;

 6. imenujete nas svojim predstavnikom s punim ovlastima da pristupimo ili zaključimo bilo koji dokument i/ili izvršimo bilo koju radnju za koju smatramo da je prikladna za potvrdu gore navedene licence, suglasnosti i odricanja;

 7. jamčite da ste vi vlasnik vašeg sadržaja i da imate pravo ući u ove Uvjete i da vaš sadržaj ne krši vlasnička prava ili prava na privatnost bilo koje treće strane; i

 8. potvrđujete da vaš sadržaj ne podliježe nikakvoj obvezi povjerljivosti ili drugoj obvezi i da nećemo biti odgovorni za bilo kakvu upotrebu ili otkrivanje takvog vašeg sadržaja.

Članak 7. Kodeks ponašanja

 1. Vaš sadržaj ne smije:
 2. biti klevetnički, pogrdan, invazivan, opscen, pornografski, rasistički, nasilnički, uznemirujući, ugnjetavajući, prijeteći ili uvredljiv;
 3. omalovažavati, ponižavati ili na bilo koji drugi način prikazati u negativnom svjetlu bilo kojeg pojedinca koji se pojavljuje u vašem sadržaju;
 4. kršiti bilo koje intelektualno vlasništvo ili drugo pravo bilo kojeg subjekta ili osobe, uključujući kršenje bilo čijih autorskih prava ili zaštitnih znakova ili njihovih prava javnosti;
 5. kršiti bilo koji zakon, propis, pravilo ili kodeks ponašanja; i/ili
 6. lažno utjeloviti ili lažno predstavljati vašu vezu s bilo kojim drugim subjektom ili osobom ili na drugi način manipulirati zaglavljima ili identifikatorima kako biste prikrili podrijetlo sadržaja.
 7. Također ne smijete:
 8. uključiti ili uvesti programe koji sadrže viruse, crve i/ili 'trojanske konje' ili bilo koji drugi računalni kod, datoteke ili programe koji su dizajnirani kako bi prekinuli, preopteretili, ugasili, uništili ili ograničavali funkcionalnost bilo kojeg računalnog softvera ili hardvera ili telekomunikacija;
 9. kopirati bilo koje druge stranice ili slike na web stranici, osim s odgovarajućim ovlastima; i/ili
 10. oglušiti se na bilo koje politike ili propise koji su s vremena na vrijeme uspostavljeni u vezi s korištenjem usluga.
 11. Slažete se da ćete nas osloboditi svake odgovornosti i da ćete nas obeštetiti za bilo kakve gubitke, štete, potraživanja ili obveze koji mogu proizaći iz ili su povezani s vašim kršenjem ovog članka 7.

Članak 8. Uvjeti pretplate i plaćanje

 1. Suglasni ste s plaćanjem naknada za naše usluge. Posebne naknade za svaku od naših usluga navedene su na našoj web stranici. Bit će vam dopušteno koristiti samo usluge na koje ste se pretplatili i koje ste pristali platiti.

 2. Izradom svog računa suglasni ste da ćete dati valjane, ažurne i potpune podatke za plaćanje, podatke za kontakt i podatke o naplati potrebne za izvršenje plaćanja naknade. Prihvaćamo plaćanje debitnom karticom, kreditnom karticom ili uslugom PayPal.

 3. Korištenjem naših usluga temeljenih na pretplati slažete se da:

 4. Pretplata će započeti na početno probno razdoblje od 7 dana;

 5. Nakon tog razdoblja, vaša će se pretplata automatski obnavljati na kontinuiranoj mjesečnoj bazi sve dok je ne otkažete (čak i ako ne platite naše naknade); i

 6. Pretplatu možete otkazati u bilo kojem trenutku sukladno s Uvjetima.

 7. U skladu s tim, ako se naknade plaćaju na temelje pretplate:

 8. Ovlašćujete nas ili našeg izvršitelja plaćanja da naplatimo primjenjivo početno plaćanje pretplate za prvih 7 dana odmah prilikom izrade vašeg računa i/ili početnog korištenja naših usluga te da svaki mjesec nakon toga naplatimo bilo koje primjenjivo ponavljajuće plaćanje pretplate koristeći vaš određeni način plaćanja dok ne otkažete svoju pretplatu kod nas.

 9. Prihvaćate da naše usluge temeljene na pretplati imaju značajku početne i ponavljajuće naplate i razumijete da se sve pretplate automatski obnavljaju dok ih ne otkažete te prihvaćate odgovornost za sve troškove prije otkazivanja.

 10. Nakon vašeg prvog plaćanja ili ponovne aktivacije vašeg računa, primit ćete e-poruku s datumom vaše prve mjesečne obnove i plaćanja. Naknadne mjesečne obnove i plaćanja izvršit će se istog dana sljedećeg mjeseca. Iako su to datumi na koje prikupljamo plaćanja za pretplate od vas, ne možemo jamčiti da će naplate biti izvršene na te datume.

 11. Svjesni ste da ako otkažete svoju pretplatu kod nas, čak i ako vaša pretplata nije obnovljena za sljedeće razdoblje pretplate, nećete imati pravo na povrat ili razmjerni povrat bilo kojeg iznosa pretplate plaćene za vaše tekuće razdoblje pretplate. Za više informacija o otkazivanju vaše pretplate pogledajte članak 12.

 12. Tamo gdje se naše naknade ne plaćaju na temelju pretplate, plaćanje naših naknada dospijeva i plaća se prije početka pružanja naših usluga i prikupljat će se koristeći podatke o plaćanju koje ste nam naveli.

 13. Kada ne možemo naplatiti svoje naknade od vas, možemo poduzeti sljedeće radnje:

 14. Nastavit ćemo pokušavati naplatiti uplate od vas koristeći podatke o plaćanju koje ste nam naveli; i

 15. Kontaktirat ćemo vas pisanim putem kako bismo vas obavijestili o vašem nepodmirenom plaćanju koristeći podatke za kontakt koje ste nam naveli.

 16. Zadržavamo pravo naplate, a vi se slažete da ćete nam nadoknaditi sve troškove naplate i kamate za sve dospjele nepodmirene iznose.

 17. Također zadržavamo pravo da vam otkažemo ili uskratimo pristup našim uslugama u bilo kojem trenutku sve dok ne platite sva nepodmirena plaćanja i da vam nastavimo naplaćivati naše naknade sve dok ne otkažete svoju pretplatu kod nas.

 18. Imamo pravo promijeniti svoje naknade u bilo kojem trenutku. Nastojat ćemo vas obavijestiti o svim promjenama naših naknada (1) mjesec unaprijed. Ako se ne slažete s promjenom, molimo vas da otkažete svoju pretplatu kod nas. Smatra se da ste pristali na promjenu naših naknada ako nastavite koristiti naše usluge.

Članak 9. Intelektualno vlasništvo

 1. Ne dovodeći u pitanje vaše vlasništvo nad vašim sadržajem, posjedujemo sva prava intelektualnog vlasništva i vlasnička prava koja se odnose na:
 2. usluge, web stranicu i platformu; i

 3. bilo koji sadržaj koji prenosimo, uključujući, bez ograničenja, predloške dokumenata ili dizajne kojima se pristupa tijekom korištenja naših usluga i bilo koji sadržaj koji se pojavljuje na našim uslugama, web stranici ili platformi (“Materijal”).

 4. Vaše pravo na korištenje usluga, platforme, web stranice i bilo kojeg materijala koji se pojavi podliježe vašoj usklađenosti s ovim Uvjetima. Izmjena ili korištenje materijala ili bilo kojeg drugog sadržaja na web stranici u bilo koju svrhu koja nije dopuštena ovim Uvjetima predstavlja kršenje naših prava intelektualnog vlasništva i zabranjeno je.

 5. Možete kopirati, pristupati, preuzimati i prikazivati materijal i sav drugi sadržaj prikazan na ovoj web stranici za nekomercijalnu, osobnu i zabavnu upotrebu samo na jednom uređaju. Materijal i sav drugi sadržaj na ovoj web stranici ne smiju se kopirati, reproducirati, ponovno objavljivati, učitavati, prikazivati, prenositi, slati, distribuirati, licencirati ili koristiti na bilo koji način, osim ga izričito ne odobrimo. Zabranjeno je korištenje bilo kojeg drugog materijala na bilo kojoj drugoj web stranice ili umreženom računalnom okruženju.

 6. Kako bismo izbjegli bilo kakvu sumnju, ne smijete:

 7. mijenjati bilo koje materije preuzete putem usluga koji nisu izričito dopušteni vašim uobičajenim korištenjem usluga; i

 8. stvarati, proizvoditi ili pridonijeti stvaranju bilo kojeg dizajna dokumenata ili predložaka ili drugih sličnih materijala koji su slični ili izvedeni iz materijala.

 9. Nakon prestanka vaše pretplate, više nemate pravo koristiti materijale (na primjer bilo koje dokumente) koje ste preuzeli tijekom korištenja usluga.

Članak 10. Jamstva

 1. Ništa u ovim Uvjetima neće utjecati na zakonska prava na koja vi, kao potrošač, uvijek imate pravo i koja ne možete ugovorno promijeniti ili ih se odreći.

 2. Iako ulažemo razumna nastojanja da ažuriramo sve informacije pružene od usluga, ne dajemo nikakve izričite ili implicirane izjave, jamstva ili garancije da su te informacije točne, potpune ili ažurne.

 3. Usluga (uključujući platformu) pruža se “kakva jest” i “kako je dostupna”, a posebno ne dajemo nikakva jamstva niti tvrdimo da će:

 4. Vaše korištenje usluge zadovoljiti vaše zahtjeve; Usluga biti dostupna;

 5. Vaše korištenje usluge biti pouzdano, neprekinuto, pravodobno, sigurno ili bez grešaka; i

 6. Bilo kakvi defekti u radu ili funkcionalnosti usluge biti ispravljeni.

 7. Osim kako je izričito navedeno u ovim Uvjetima, usluga ili njezino korištenje ne podliježu nikakvim impliciranim jamstvima ili drugim uvjetima, uključujući bilo kakve implicirane uvjete koji se odnose na zadovoljavajuću kvalitetu ili prikladnost za određenu svrhu.

Članak 11. Odgovornost

 1. Osim ako zakonom nije drugačije određeno, sljedeće odredbe o odgovornosti primjenjuju se na korištenje usluge, platforme i web stranice.

 2. Naša odgovornost u vezi s vašim korištenjem usluga, platforme, web stranice i/ili materijala ne smije premašiti naknadu koju ste platili dva mjeseca neposredno prije prvog događaja koji bi doveo do vašeg prava na podnošenje tužbe protiv nas.

 3. Nećemo biti odgovorni za bilo kakav izravni ili posljedični gubitak ili štetu koju ste pretrpjeli, bez obzira na to kako je do tog gubitka ili štete došlo.

 4. Nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak dobiti, gubitak očekivane uštede, gubitak poslovne prilike, gubitak dobre volje, gubitak ili oštećenje podataka i/ili gubitak zaposlenja ili radne prilike, bilo izravno ili neizravno, predvidljivo ili nepredvidljivo.

 5. Nećemo biti odgovorni za bilo kakvo neispunjavanje obveza ovih Uvjeta koji proizlaze iz događaja izvan naše kontrole. Događaji izvan naše kontrole uključuju, bez ograničenja, prekid ili kvar internetskih ili mrežnih veza, telekomunikacijske kvarove, nestanke struje, poremećaje u kućanstvu, mobilizaciju, rat, promet, štrajkove, stagnaciju u opskrbi i višu silu, te sve promjene u okolnostima ili odlukama trećih strana (kao što su potencijalni poslodavci).

Članak 12. Trajanje i otkazivanje pretplate

 1. Ovi Uvjeti stupaju na snagu čim počnete koristiti Usluge.

 2. Svoju pretplatu možete otkazati u bilo kojem trenutku putem svog računa ili tako što ćete nas kontaktirati. Prihvaćate da će se pretplata automatski obnoviti nakon početnog razdoblja od 7 dana i da će se nakon toga obnavljati na mjesečnoj bazi sve dok ne otkažete svoju pretplatu kod nas. Da biste izbjegli obnovu pretplate morate je otkazati prije nego što vam se dodijeli datum na koji se pretplata obnavlja.

 3. Možemo odmah prekinuti vaše korištenje usluga i/ili platforme bez da vas o tome na bilo koji način obavijestimo:

 4. ako prekršite ove Uvjete;

 5. ako imamo razloga sumnjati da je vaše korištenje platforme ili usluga protuzakonito ili štetno za nas;

 6. ako smatramo da smo zakonski obvezni prekinuti vaše korištenje platforme ili usluga;

 7. ako povučemo platformu ili usluge iz usluge; ili

 8. kako bismo zaštitili naše legitimne poslovne interese.

 9. Po prekidu iz bilo kojeg razloga sva prava koja su vam dodijeljena prema ovim Uvjetima odmah prestaju važiti, a vi morate odmah prekinuti sve aktivnosti odobrene ovim Uvjetima (uključujući vašu upotrebu naših materijala).

Članak 13. Vaše pravo na predomišljanje

 1. Naše usluge omogućuju vam preuzimanje digitalnog sadržaja.

 2. Prihvaćate da će vam se digitalni sadržaj isporučiti čim kreirate račun, na što pristajete prilikom izrade računa kod nas, te u skladu s tim razumijete da nećete imati zakonsko pravo da se predomislite ili raskinete ugovor. Vaše pravo na otkazivanje usluga navedeno je iznad u članku 12.

Članak 14. Ostale odredbe

 1. U skladu sa zakonom o zaštiti podataka, moramo vam pružiti određene informacije o tome tko smo, kako obrađujemo vaše osobne podatke i u koje svrhe te koja su vaša prava u vezi s vašim osobnim podacima i kako ih možete ostvariti. Te su informacije navedene u našoj izjavi o privatnosti, stoga je važno da ih pročitate.

 2. Molimo vas imajte na umu da preuzimanja s interneta nikada nisu potpuno privatna i sigurna i da se sve poruke ili informacije koje pošaljete putem aplikacije ili bilo koje usluge mogu pročitati ili presresti, čak i ako postoji posebna obavijest da je određeni prijenos šifriran.

 3. Ove Uvjete možemo izmijeniti bez vašeg pristanka. Obavijestit ćemo vas o svim promjenama naših Uvjeta. Ako ne želite prihvatiti promjenu morate prestati koristiti usluge. Nastavkom korištenja naših usluga slažete se da ćete biti vezani svim promjenama ili ažuriranjima naših Uvjeta.

 4. Svoja prava i obveze prema ovim Uvjetima možemo prenijeti na drugu organizaciju, ali to neće utjecati na vaša prava prema ovim Uvjetima. Ne smijete prenijeti svoj račun na bilo koju drugu osobu ili subjekt, kao i što ne smijete prenijeti svoja prava ili obveze prema ovim Uvjetima na drugu osobu ili subjekt, osim ako za to ne dobijete pisano odobrenje od nas.

 5. Ako nećemo inzistirati na tome da izvršite bilo koju od svojih obveza prema ovim Uvjetima ili ako ne provedemo naša prava protiv vas ili ako isto odgodimo, to neće značiti da smo se odrekli svojih prava protiv vas i neće značiti da ne morate ispunjavati te obaveze. Ako se ičega odreknemo, to ćemo učiniti samo u pisanom obliku, a to neće značiti da ćemo se automatski odreći bilo kakvih kasnijih zadanih obveza koje imate.

 6. Svaki od uvjeta navedenih u ovim Uvjetima djeluje zasebno. Ako bilo koji sud ili nadležno tijelo odluči da je bilo koji od njih nezakonit ili neprovediv, ostali uvjeti ostaju na snazi.

 7. Ovu Uvjeti, njihov sadržaj i dizajn regulirani su nizozemskim zakonom. Vi i mi smo suglasni da će nizozemski sudovi imati isključivu nadležnost za rješavanje svih sporova (uključujući i one izvanugovorne) koji proizlaze iz ili su u vezi s ovim Uvjetima.

 8. Ako imate bilo kakvih pitanja, prijedloga ili komentara u vezi s ovim Uvjetima ili nam želite uputiti pismenu obavijest, molimo vas da nas kontaktirate putem našeg kontakt obrasca.

 9. Ako vas trebamo kontaktirati ili vam uputiti pisanu obavijest, to ćemo učiniti putem e-pošte, tekstualne poruke, usluge za kratke poruke ili unaprijed plaćene pošte koristeći podatke za kontakt koje ste nam dali.

Više od 112 872 korisnika već je izradilo svoj CV

S našim alatom za izradu CV-a možete brzo i jednostavno izraditi poseban i profesionalan CV u samo 15 minuta.

Izradite svoj CV

Vjerojatnost da ćete dobiti posao bit će 65% veća